Pirmsskolas izglītības iestāde Mārupes novadā.

Katra cilvēka sākums ir bērnība

Bērns atnāk uz zemes pilns ar enerģiju, degsmi, prieku, atvērtību jaunajam un skaistajam. Jo vairāk bērnībā spēsim bērnam rast iespēju gūt dziļus, patiesus, pozitīvus iespaidus, pārdzīvojumus, atklāsmes, izsmaržot, izgaršot, sadzirdēt pasauli, jo jēgpilnāk bērns iemācīsies sabalansēt savu laiku un piepildošāk, pilnvērtīgāk, laimīgāk dzīvot visu dzīvi.

Izmaiņas pasaulē sākas ar katru no mums

Ar mūsu ģimeni, dzimtu, bērnudārzu, skolu, darba kolektīvu. Jo vairāk būs šādu mazu vai lielu iniciatīvu grupu vai šūniņu, kas gatavas mainīties, pilnveidoties, atvērties jaunām, progresīvām, radošām idejām, jo rezultāti būs straujāki, un mūsu zeme un cilvēki tajā kļūs laimīgāki, skaistāki, harmoniskāki, veselāki, viedāki.

Varavīksnes Putns ir viena no šādām saliņām

- videi un bērnam draudzīgs bērnudārzs Mārupes novadā
- ekoloģiskā audzināšana un veselīgs uzturs
- cieša sadarbības saikne ar ģimeni
- tradicionālā kultūra mūsdienīgā skatījumā
- jēgpilna, aktīva bērna darbošanās
- humāna pieeja bērnam

Pievienojies!

Ja Tevi uzrunā šīs idejas, esi (vai vēlies būt) alternatīvā dzīves veida un izglītības piekritējs, jauna, radoša, ceļa gājējs, atvērts sadarbībai, ar vēlēšanos ienest pozitīvas izmaiņas mūsu izglītības sistēmā, tad nāc uz Varavīksnes putnu! „Varavīksnes putns” atrodas Dzilnuciemā un par savu dzīves vietu sauc Mācītājmuižu – vietu ar senu, dziļu, kultūrvēsturisku nozīmi ne tika novadam, bet visai Latvijai.

Kā pieteikties

Zvani mūsu vadītājai Baibai Mennikai, tel. 22013743, vai raksti mums e-pastu uz

Mūsu filosofija

Mūsdienās bērns lielāko dienas daļu pavada bērnudārzā un skolā, tādēļ izglītības iestādei ir jābūt fundamentālai, radošai, progresīvai un tai pat laikā autonomai dzīves telpai, kas veido bērna pirmās attiecību iemaņas, izpratni par pasauli, līdzcilvēkiem, sevi, nodrošina iespēju gūt patiesas, jēgpilnas zināšanas. Tā ir sava veida matrice, pamats, uz kā turpmāk tiek būvēta cilvēka vērtību sistēma, izvēlētas prioritātes. Savā ziņā var apgalvot, ka tieši te tiek nostiprināts (vai izkropļots) cilvēka garīgais mugurkauls.Mūsu kultūras mantojums laipni piedāvā jau gatavu, gadu simtiem pārbaudītu dzīves vērtību sistēmu un formu, kā cilvēkam izaugt godprātīgam, atvērtam, viedam, zinošam, kā nodzīvot pilnvērtīgu un harmonisku mūžu.Bērns vienmēr ir gatavs tam. Jautājums – vai mēs, pieaugušie, mākam bērnam atklāt šīs dzīves vērtības, nodot tās tīrākajā un dzidrākajā formā. Tieši tāpēc kopā ar bērniem bērnudārzā un skolā jāiet arī mums, pieaugušajiem. Kopīgi jāizcep maizi, jāieskābē kāposti, jāuzvāra zupa uz ugunskura, jānosvin svētki, jāapgūst dzīves prasmes un zināšanas vienotā veselumā, lai droši, pārliecinoši un stabili dzīvotu mūsdienu mainīgajā pasaulē.Šajā kopdarbā pedagogs ir sabiedrotais, nevis visgudrais skolotājs ,un vecāks ir draugs, kurš, dzīvi piedaloties notiekošajā (kas bērnam ir tik svarīgi), kļūst par viņa autoritāti, padomdevēju un atbalstu.
„Varavīksnes putns” ir vieta visiem, kas vēlas dzīvē atklāt kaut ko jaunu, iziet no ierastās ikdienas, brīnīties par mirzošajām zvaigznēm debesīs, plaukstošu ceriņziedu, ieklausīties putnu balsīs un dalīties savos atklājumos un priekā ar apkārtējiem.
Varavīksnes putns ir dzimis no saules un lietus un tāpēc tic saviem un citu spēkiem gan skaidri zilās debesīs, gan mākoņos un vētrās.Mēs katrs esam Varavīksnes putns, lidosim kopā pretī Saulei un piepildīsim savus sirdī izlolotos varavīksnes sapņus!

Mācību un izglītojošais saturs

Varavīksnes putni mīl svētkus un pilnvērtīgi pavadīt laiku, tāpēc mācību cikls ir sakārtots atbilstoši Saules gada svētku ritējumam:

Rudenī

gatavojamies gardajam Miķeļu tirdziņam, kāpostu talkai, izdzīvojam Maizītes rašanās ceļu un svinam Latvijai dzimšanas dienu;

Ziemā

kopā ar Meža gariņu un Meteni iepazīstam meža noslēpumus , meklējam brīnumus, gatavojam smaržīgo piparkūku mīklu un dāvanas, velkam bluķi, rīkojam karnevālu, vizināmies pa kalniņiem un ceļam sniega mājas;

Pavasarī

laužam ledu, karam lielās šūpoles, krāsojam olas, priecājamies par silto sauli, gājputniem, pirmajiem taureņiem un gatavojam svētku izrādi saviem vecākiem Ģimenes dienā.

Vasarā

skrienam ar basām kājām, pētām kukaiņus, kopjam dārzu, svinam Jāņu nakti ar siera siešanu uz ugunskura un jāņtārpiņu meklēšanu, ieburamies teiku un leģendu noslēpumos, braucam uz nometni Salacgrīvā un uz labību laukiem Vecumniekos, bet vasaras noslēgumā svinam Saldējumu Balli.

Visa gada garumā ik pa laikam apceļojam Latviju, tiekoties ar interesantiem cilvēkiem, iepazīstot Latviju visā tās vienreizīgumā.


Mācību process rit, balstoties uz 5 principiem:

- tradicionālā kultūra mūsdienīgā skatījumā,
- prieks, humors, optimisms, dzīvīgums, radošums,
- vecāku, pedagogu un bērnu savstarpēja sapratne, sadarbība un labvēlība,
- bērna patstāvīgas sevis un pasaules izziņas veicināšana,
- kopveselums un dabatbilstība (integrēta mācību sistēma, kur vienotā veselumā ir sabiedriskā dzīve, apkārtnes mācība, dabaszinības, valoda, matemātika, veidošana, aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi, rakstītmācīšana, mūzika, sports).
Bērni caurviju prasmes un zināšanas apgūs aktīvā darbībā – pētot, eksperimentējot, radot, spēlējot spēles, sportojot, gleznojot, dziedot, muzicējot, apgūstot senās amatu prasmes.
„Varavīksnes putnā” dzīve pārsvarā rit ārtelpā. Tā rodot iespēju bērniem stiprināt savu imunitāti, fizisko ķermeni, iepazīt dabu visā tās daudzveidībā gada griezumā, pilnvērtīgāk attīstīt radošumu, kreativitāti, fantāziju, spriest spējas, būt kustībās brīvam, atraisītam un dzīvespriecīgam visas dienas garumā.„Varavīksnes putnā” liela nozīme ir sadarbībai ar ģimeni – kopīgām talkām, svētku svinēšanai un atbalstam ikdienā.„Varavīksnes putns ” ir atvērts visam skaistajam, vērtīgajam, labajam.
Cik īpaši varavīksnē katra krāsa debesis padara par brīnumu, tikpat īpaši ikviens no mums „Varavīksnes putnu” padara brīnumaināku, vērtīgāku, pilnīgāku.

Vietu skaits ierobežots!

Varavīksnes putnos mēs nodrošinām individuālu pieeju, tāpēc bērnu skaits nav liels. Ja vēlies noskaidrot vai šobrid mums ir pieejama kāda brīva vieta, zvani mūsu vadītājai Baibai Mennikai: 22013743, vai raksti

© Varavīksnes putns. Visas bildes lapā publicētas ar vecāku piekrišanu.


PPII”Varavīksnes putns” Olimpiskā diena sākās ar Olimpiskās Miera Uguns iedegšanu, dodot iespēju
katram bērnam savās rokās paturēt Miera Lāpu un kopīgi veikt stafetes skrējienu ar lāpu, tā noskaņojoties draudzīgai, harmoniskai, sportiskai dienai - ar mērķi būt tik stipriem, gaišiem, izturīgiem, draudzīgiem kā Olimpiskā Miera Uguns.
Varavīksnes putni olimpiskajā dienā pārbaudīja savus spēkus skriešanā, lekšanā, šķēršļu joslu pārvarēšanā, tālmešanā, virves vilkšanā, pērno lapu grābšanā, burbuļu pūšanā,priecīgā vingrošanā.

Baiba Mennika, PPII “”Varavīksnes putns” vadītāja.